Wij zien het beschermen van informatie die ons is toevertrouwd door bezoekers van onze website als onderdeel van onze verantwoordelijkheid. Dit geldt onder andere voor persoonlijke gegevens die je aan ons opgeeft zoals bijv. naam, adres en geboortedatum of gegevens die we verkrijgen via een sollicitatie of aanmelding via de website / vacaturemelding.

Privacy Policy & Cookie Statement

Dit is de privacy policy van Werkenbijgrandvision.nl, onderdeel van Brilmij Groep B.V. ("Brilmij"). Brilmij is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website (de "Website").

Brilmij respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de geldende wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens stelt, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Persoonsgegevens
Door uw sollicitatie te versturen gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgeslagen in de database. Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het sollicitatieproces, het aanmelden van de vacaturemelding en bij contactformulieren. De gegevens worden niet aan derden verkocht. Deze gegevens zullen door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden.
Doeleinden en verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden door Brilmij gebruikt om de door u gestelde vragen te beantwoorden, en om na te gaan in hoeverre uw gegevens aansluiten bij vacatures binnen onze organisatie. Voor zover wettelijk vereist vraagt Brilmij uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt of uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt.

Brilmij zal de door u verstrekte persoonsgegevens, indien noodzakelijk voor de dienstverlening, doorgeven aan haar groepsmaatschappijen of aan derden, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Brilmij of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Brilmij zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Beveiliging en bewaartermijn
De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Wanneer u gegevens achterlaat op deze website worden die voor een periode van een jaar (12 maanden) in een database opgeslagen.
Inzage, correctie, verwijdering en data overdracht
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Brilmij over u verzamelt. Ook kunt u Brilmij verzoeken deze gegevens te corrigeren, te verwijderen of naar u over te dragen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Grandvision t.a.v. Recruitment Postbus 77 3769 ZH Soesterberg of via ons online contactformulier. Overdracht van gegevens zal uitsluitend plaatsvinden op een veilige manier waarbij te controleren is dat de persoonsgegevens naar de juiste persoon gezonden worden.